top of page

Contemporary

Modern

Under denna klass kommer vi prova några olika moderntekniker och lägga en bra grund inom dessa. Vi kommer jobba med golvteknik såväl som hopp och kast, piruetter och häng. Vi kommer jobba med kortare koreografier och stärkande teknikarbete över diagonalen. Och i koreografin kommer vi jobba med utstrålning och känslor.

bottom of page