top of page

Till alla Independance elever och familjer

 

EN SÄKER UPPSTART PÅ INDEPENDANCE VÅREN 2021 MED ANLEDNING AV COVID-19
 
INFÖR HÖSTTERMINEN GJORDE VI OMFATTANDE ÅTGÄRDER PÅ DANSSKOLAN FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN.

VI HAR STORA LUFTIGA YTOR MED HÖGA HYGIENKRAV OCH EN HÖG STANDARD PÅ VÅR VENTILATION GENOM VÅR FASTIGHETSÄGARE, FYRKANTENS VENTILATION/SALBY FASTIGHETER. 
 
VI VILL ATT DU SKALL FORTSÄTTA ATT KÄNNA DIG TRYGG NÄR DU DELTAR I UNDERVISNING HOS OSS OCH VI GÖR DÄRFÖR MER ÅTGÄRDER FÖR ATT BIBEHÅLLA EN SÄKER ANLÄGGNING.
REDAN FÖRE PANDEMIN HADE VI HÖGA HYGIENKRAV VILKET FORTSATT FÖLJS GENOM HELA VÅR VERKSAMHET.
 
VAD GÖR VI FÖR ATT BIBEHÅLLA SÄKERHETEN:
 • ALL PERSONAL STANNAR HEMMA VID SJUKDOM OCH VID MINSTA SYMTOM SAMT UPPMANAS ATT VARA ANSVARSTAGANDE I UNDERVISNINGEN
 • ANPASSNING AV UNDERVISNINGEN OCH UTRUSTNING SAMT DESIFEKTION AV EVENTUELLA REDSKAP FÖR, UNDER & EFTER ANVÄNDNING.
 • ALL PERSONAL UPPDATERAS LÖPANDE INTERNT OM LÄGESBILDEN I SAMHÄLLET OCH MYNDIGHETERNAS KRAV
 • VI HAR HANDDESINFEKTION I ENTRÉ, I ALLA SALAR SAMT PÅ FLERA STÄLLEN RUNT OM PÅ DANSSKOLAN
 • VI HAR MÄRKT UPP IN/UT PÅ SALAR FÖR ETT MER SMITTSÄKERT FLÖDE VID BYTE AV GRUPPER
 • RECEPTION OCH CAFÉ HAR SKYDDANDE PLEXIGLAS FÖR KUND OCH PERSONAL
 • ENBART SWISH-BETALNINGAR
 • BOKADE KURSER BETALAS ENDAST VIA BANKGIRO MED FAKTURAUPPGIFTER SOM FINNS I ALLA ANTAGNINGSBESKED
 • VI SKICKAR MAIL OM NÅGON LEKTION FLYTTAS, STÄLLS IN ELLER FÅR VIKARIE SAMT SKRIVER UT PÅ SOCIALA MEDIER. HÅLL GÄRNA KOLL PÅ INPOST/SKRÄPPOST
 • INNE PÅ DANSSKOLAN FINNS ANSLAG FÖR ATT PÅMINNA OM ATT AGERA PÅ SÅ SÄTT ATT SMITTSPRIDNING MINSKAS
 
DETTA KAN VI GÖRA TILLSAMMANS FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING:
 • FORTSÄTT HÅLLA AVSTÅND TILL VARANN BÅDE I LOUNGE OCH TRÄNINGSSALARNA OCH UNDVIK TRÄNGSEL
 • TVÄTTA HÄNDERNA OCH HA EN GOD HANDHYGIEN
 • STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK OCH VID MINSTA SYMTOM
 • UNDVIK ATT RÖRA ANSIKTET
 • DELA EJ VATTENFLASKOR OCH LIKNANDE
 • ANVÄND HANDDESINFEKTION, FINNS PÅ FLERA STÄLLEN PÅ DANSSKOLAN
 • OM DU INSJUKNAR UNDER PASS VÄNLIG AVBRYT LEKTION OMGÅENDE, MEDDELA DANSSKOLAN, TA DIG HEM OCH KONTAKTA SJUKVÅRDEN
 
OM DU OCH DIN FAMILJ DRABBAS AV COVID-19 ELLER OM DU EXPONERAS AV KONSTATERAD SMITTA BER VI DIG ATT INTE KOMMA TILL OSS FÖR TRÄNING. KONTAKTA VÅRDEN, FÖLJ ALLA RIKTLINJER DU FÅR OCH AGERA ANSVARSTAGANDE. FRÅGA OM NÄR DU KAN ÅTERUPPTA TEX TRÄNING OCH ÄR FRI FRÅN SMITTA. VI BER DIG ATT INTE CHANSA. 
 
OM DU KÄNNER ATT DU SOM ELEV VILL ANVÄNDA NÅGON FORM AV SKYDDSUTRUSTNINGEN HOS OSS GÅR DET BRA OM DET GER DIG EN EXTRA TRYGGHET I UNDERVISNINGEN.
 
HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR KONTAKTA OSS VIA MAIL INFO@INDEPENDANCEACADEMY.SE

 

TILLSAMMANS MINSKAR VI SMITTSPRIDNINGEN.
VÄLKOMMEN! 
bottom of page