top of page

Hiphop

Hiphop koreografi & commercial

Karaktären i hiphop kännetecknas av en låg nedåtgående puls. Vi strävar efter att framhäva dansens typiska "studs/bounce" eller gung i stegen tillsammans med musiken. Hiphopen dansas i "down-beat" dvs med tung känsla. Hiphopen ger stort utrymme för fri tolkning och att utveckla sin personliga stil. Vi hämtar inspiration från olika stilar så som locking, house, new school, old school och den mer kommersiella jazzen. Varje lärare utvecklar en personlig stil med inspiration från de olika stilarna och förmedlar till eleverna. Lektionen består av en kortare uppvärmingsdel  innan vi fortsätter att träna styrka, stretch och några enklare akrobatiska moment. Vi bygger även kortare kombinationer som vi tränar diagonalt över golvet. Under terminen jobbar vi med både singel hiphop och parhiphop samt introducerar improvisation. I improvisationen utvecklar vi den personliga stilen, kroppskännedom och musikalitet.

Hiphop improvisation

I denna klass lägger vi tyngdpunkten på att  träna elevens egna förmåga till särskilja på olika delar av musiken och med kroppen hjälp förmedla det. Vi går igenom tekniker som utvecklar förmågan att komma över gränser till det som är utanför vår kontroll av vad kroppen kan förmedla och därigenom förbereder dansaren när de ska freestyla. Under terminen kommer vi också att jobba med olika ansiktsuttryck, kroppsuttryck och att våga ge sig hän känslan i musiken. Kursen ger mycket utrymme för det egna, personliga och helt unika kroppsspråket.

Hiphop Battle

Klassen riktar sig till dig som vill lära dig mer om olika hiphopstilar och förbereda dig inför tävlingsformen battles. Battle är en tävlingsgren som finns på Svenska Danssportförbundets tävlingar men även på tävlingar som sker utanför organisationer. I denna tävlingsgren kan man tävla i solo, duo och crew. Man möter en motståndare och man skall med hjälp av sin dans vinna över motståndaren. 

Kursen innefattar att lära sig och dansa stilarna old school, house, popping, dancehall, RnB och new style.

Vi kommer att lära oss stilarna men också hur man identifierar musiken och kör rätt stil till rätt musik. I kursen får man även lära sig om "killer moves" som är steg som man gör för att visa att man kan saker bättre än motståndaren. 

I tex popping finns många effekter så som waves, boogaloo, pop, slowmotion, ticking, isolations och slides. Locking i sin tur kommer från konceptet "låsande rörelser". Man fryser från snabba rörelser in i en låsande position som man håller någon sekund och sedan går man tillbaka  till den snabba farten man dansade innan. Vi bekantar oss med de olika steg termerna samt hur man rör armarna och händerna snabbt medan höfterna och benen rör sig mer avslappnat.

bottom of page