top of page

Breakdance

Breakdance

Breaking är en dans som man räknar in som en undergrupp till streetdance. Det är en typ av dans som i vardagligt tal kallas breakdance men som heter B-boying eller Breaking.

Dansstilen är ett utav danselementen i den tidiga hip hop-kulturen som uppstod på 1970-talet. Det finns fyra element inom hiphop som är DJ, graffiti, rap och breaking. Breakdansstilen har influenser från många andra dansstilar som till exempel rocking. Det finns även influenser från kampsporter som till exempel capoeira. Breaking är en dans som ständigt utvecklas och som hela tiden får influenser från andra dansstilar eller från sporter. 

Break i ordet breaking kommer från DJs då de använder sig av två skivspelare för att exempelvis förlänga trumbreaken i låtar med två olika exemplar med samma skiva.

Tack vare den musikaliska inriktningen som skett mot så kallade breaks så blev det även allt vanligare att man går ner på golvet och gör akrobatiska steg, dessa steg utvecklas hela tiden.

bottom of page