top of page

Barndans

Barndans, minikidz & förberedande akrobatik

Under lekfulla former får barnen använda sin fantasi och utforska dansens värld.

Vi övar musikalitet, koordination, balans och koncentration. Undervisningen anpassas efter barnens mognad och byggs på i takt med deras utveckling.

bottom of page