top of page

Barndans

Barndans

Under lekfulla former får barnen använda sin fantasi och utforska dansens värld.

Vi övar musikalitet, koordination, balans och koncentration. Undervisningen anpassas efter barnens mognad och byggs på i takt med deras utveckling.

bottom of page